W E L K O M    B I J     PsyGO PMT 
 

Behandelaanbod

Ons lichaam vertelt ons soms meer dan wij als mensen kunnen vertellen met woorden. Persoonlijke processen komen tijdens spel en beweging haarscherp naar voren. Gedrag dat mensen in spel en beweging laten zien vertoont vaak grote gelijkenissen met gedrag in andere contexten in het dagelijks leven. Deze processen worden in spel en beweging vaak duidelijker dan wanneer je er alleen maar over praat. Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds vaker dat psychologische processen zich bij uitstek ook afspelen in het lichaam. Psychomotorische Therapie (PMT) gebruikt het lichaam als vertrekpunt voor behandeling en ontwikkeling. 

Een hulpvraag is altijd persoonlijk en dit verschilt dan ook per individu of gezin. In samenspraak met jou en/of je ouders formuleren we behandeldoelen die voortkomen uit jouw hulpvraag. 

Intake
De behandeling bij PsyGO PMT start altijd met een uitgebreid intakegesprek. Wij vinden het belangrijk om in samenspraak een zo volledig en duidelijk mogelijk beeld te krijgen van je ontwikkeling, je kwaliteiten en je hulpvraag. Dus, wat gaat er al goed en wat wil je anders of beter. Naar aanleiding van de intake wordt er een behandelplan geschreven en worden (voorlopige) behandeldoelen opgesteld. Na akkoord start de behandeling.  

Behandelduur?
Een veel gestelde vraag... Wij vinden het belangrijk om recht te doen aan jou als hulpvrager door het bieden van kwalitatieve zorg met persoonlijke aandacht. Efficiënt, doelgericht en vooral realistisch. De duur van een behandeling is vooraf dus lastig in te schatten. Dit is namelijk persoonlijk en afhankelijk van ieders (leer)tempo. Wij blijven hierover in gesprek en transparant.    

Ons behandelaanbod is divers, namelijk:

PMT

 

Systeem PMT


Groepsbehandeling


Weerbaarheidstraining