W E L K O M    B I J     PsyGO PMT 
 

Wat is Psychomotorische Therapie (PMT)?

In bewegen, sport en spel, komt gedrag tot uiting. Daarnaast vertelt ons lichaam soms meer dan wij als mensen kunnen vertellen met woorden. Door middel van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte activiteiten kom je letterlijk in beweging of laat je juist stil staan bij dat wat ervaren wordt. Er wordt geleerd gevoelens en gedragspatronen te herkennen. Je leert hier woorden aan te geven en dit voor jezelf te begrijpen. In een veilige en vertrouwde omgeving kan vervolgens geëxperimenteerd worden met ander of nieuw gedrag. 

Er worden lasten of problemen ervaren door jou of je omgeving op één of meerdere levensgebieden, zoals thuis, school/werk, hobby’s en sport. Het lukt, ondanks alle inspanning van jou en/of je omgeving, niet om hier verandering in te brengen. Dan is psychomotorische therapie (PMT) wellicht een passende therapie, zeker wanneer praten niet voldoende helpend is. PMT is namelijk een therapievorm waarbij ervaren, in beweging komen en stilstaan bij ervaringen centraal staan. Samen met de volwassene, jeugdige en/of de opvoeders wordt er aan persoonlijke hulpvragen gewerkt en worden er doelen gesteld voor de therapie.

Voor wie is PMT?

  • Individueel (volwassene, jeugdige, kind)
  • Systeem (ouder-kind, broer-zus)

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op of meld je aan.

Contact


Aanmelden