W E L K O M    B I J     PsyGO PMT 
 

Systeem PMT

Een gezin is een voorbeeld van een systeem. Als een of meerdere schakel(s) in een systeem (tijdelijk) minder goed werkt, dan heeft dit invloed op de andere schakels in een systeem. Ook kan het gebeuren dat een gezin in een vicieuze cirkel terecht komt van bijvoorbeeld conflicten. Systeem PMT is dan wellicht passend om alle schakels (opnieuw) prettig met elkaar te laten samenwerken en om vicieuze cirkels te doorbreken. 


Systeem PMT is een effectieve manier om gezinnen te helpen bij vastlopende ontwikkelingsprocessen van één of meerdere gezinsleden. Het uiteindelijk doel van de inzet van systeem PMT is dat het gezin zich gesterkt gaat voelen om zaken zelf en met elkaar te regelen. Een veerkrachtig gezin dat bouwt en vertrouwt op zichzelf en eenieder op elkaar, zodat bij ontregelingen eigen krachten en kwaliteiten ten goede gebruikt kunnen worden.

Systeem PMT kan ook van waarde zijn wanneer binnen een behandeling van een kind of jeugdige en zijn gezin, waarbij er sprake is van niet werkzame patronen voor de ontwikkeling van het kind/de jeugdige en de wens bestaat om dit te willen veranderen.

Binnen de systeem PMT krijgt het gezin activiteiten aangeboden, waarmee de betrokken gezinsleden samen aan de slag gaan. Als gezinsleden letterlijk en figuurlijk met elkaar in beweging komen, worden interactiepatronen en omgangsvormen voelbaar en zichtbaar. Deze patronen zijn gerelateerd aan de benoemde problemen van het kind. Daarom richten wij ons als therapeuten op de ontstane interacties tussen alle betrokkenen (het relationeel bewegen) en mogelijke veranderingen daarin, en niet zozeer op gedragsverandering van het aangemelde kind of de jongere. Tijdens de behandeling worden inzichten verkregen in patronen en gedragingen en worden waar nodig oplossingen aangereikt en geoefend. 

Systeem PMT is psychomotorische therapie voor het gezin vanaf 3 personen en wordt gegeven door twee therapeuten. 

Voor wie is systeem PMT?

  • Ouder(s)/verzorger(s), kind(eren) en jeugdige(n), vanaf 3 personen

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op of meld je aan.

Contact


Aanmelden