W E L K O M    B I J     PsyGO PMT 
 

Weerbaarheidstraining

Weerbaar zijn is belangrijk voor ieders ontwikkeling. Kinderen die weerbaar zijn vinden zichzelf de moeite waard en hebben een positief zelfbeeld. Ze voelen zich sterk, gaan graag nieuwe uitdagingen aan en durven fouten te maken. Elke ouder wil dat hun kind in zichzelf gelooft, stevig in zijn/haar schoenen staat, lekker in zijn vel zit, uitdagingen durft aan te gaan en zijn/haar eigen problemen kan oplossen.

In deze training leren kinderen en jongeren te reageren op situaties in zijn omgeving, voor zichzelf te zorgen in relatie tot de ander, met respect voor zichzelf en de ander. Het ontwikkelen van psychosociale weerbaarheid is een sociaal gebeuren. Of een kind weerbaar is, wordt zichtbaar in de interactie met zichzelf en zijn sociale omgeving. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en leren vaardigheden om respectvol met zichzelf en met anderen om te gaan. 

De methode die in de training wordt gebruikt bestaat uit een combinatie van elementen uit de Psychomotorische Therapie (PMT) en uit Rots en Water. De training wordt gegeven door twee ervaren psychomotorisch therapeuten, waarbij er gebruik wordt gemaakt van de meest recente wetenschappelijke (psychologische) inzichten. Er wordt vanuit vertrouwen en veiligheid spelenderwijs gewerkt aan persoonlijke doelen en hulpvragen. 

De training bestaat uit een programma van 10 trainingen in een groep van 6-10 kinderen/jongeren. De training wordt gestart met een telefonische intake. Daarnaast wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor ouders/verzorgers waar u wordt geïnformeerd over de training en terecht kunt met al uw vragen.

Voor wie is weerbaarheidstraining?  

  • Voor kind en jeugd van 10 t/m 13 jaar.

Meer informatie? Neem contact op of meld je aan.

Mocht het na afloop van de training blijken dat er meer nodig is om de hulpvraag te beantwoorden (bijvoorbeeld PMT) dan zijn zowel het kind als de ouders/verzorgers al bekend met de therapeut(en). Dit verlaagt de drempel en scheelt tijd in het kader van het leveren van kwalitatieve en efficiënte zorg.
Contact


Aanmelden