W E L K O M    B I J     PsyGO PMT 
 

PMT/jeugdhulp voor gemeenten

Ondanks dat wij (nog) niet gecontracteerd zijn door gemeenten voor de jeugdzorg en WMO werken wij als erkende zorgverleners ook op basis van onderaannemerschap of maatwerkovereenkomsten in samenwerking met gemeenten en partnerorganisaties uit de (jeugd)hulpverlening.  

Bron: FVB Vaktherapie.

Contact